Blog

Tešíme sa, že na našom blogu NPE.sk budete môcť čítať veci odborné – o tepelných čerpadlách, klimatizáciách a rekuráciách. no ale aj pocitové zamyslenia, vychádzajúce z praxe a z nášho pohľadu na svet.

Osveta vo vykurovaní a chladení – blog NPE.sk

Osveta vo vykurovaní a chladení – blog NPE.sk

Zajtra mám ďalšiu prednášku o tepelných čerpadlách, kde školím ľudí od „fachu“ o tepelných čerpadlách zem-voda. Ľudia, ktorí chcú inštalovať tepelné čerpadlá a poskytnúť zákazníkom dotáciu z programu Zelená domácnostiam II, potrebujú mať certifikát Inštalatér...

preèítajte si viac