Servis tepelných čerpadiel

Spoločnosť NPE si zakladá na servise dodaných tepelných čerpadiel, rekuperácií a klimatizácií, na ktoré robíme záručný a pozáručný servis.

Tepelné čerpadlá patria k zariadeniam, pri ktorých pravidelným servisom viete zabezpečiť vyššiu životnosť, ako aj úspornejšiu prevádzku. Súčasťou prehliadky tepelného čerpadla je kontrola vonkajšej jednotky, čistenie výparníka, odtoku kondenzátu, ventilátora, zároveň optimalizácia nastavení a aj kontrola vykurovacej sústavy, teda čistenie filtrov, kontrola expanzných nádob, dotlakovanie systému, odvzdušnenie a pod.

 Servis zabezpečujú vyškolení technici, priamo zamestnanci NPE.

Ideálny čas na pravidelné prehliadky stavu tepelných čerpadiel je po vykurovacom období, cez leto a pred vykurovacím obdobím.