...špecialisti na vykurovanie a chladenie


Návrhy a poradenstvo

Pre Váš návrh potrebujeme energetické bilancie ako sú tepelné straty, spotreby a pod.

Obchod

Vypracujeme Vám cenovú ponuku na mieru.

Zelená domácnostiam je prvou etapou podpory zameranej na využívanie tzv. malých obnoviteľných zdrojov v rodinných a bytových domoch s rozpočtom 45 mil. eur. Celkovo vyčlenená suma na túto formu podpory však predstavuje 115 mil. eur z európskych a štátnych zdrojov. Zelená domácnostiam pomáha prekonávať ekonomickú bariéru spôsobenou dlhšou...

Showroom

19.06.2018

Príďte sa k nám pozrieť ako fungujú tepelné čerpadlá v prevádzke.

Máte otázku?