Dotácia na tepelné čerpadlo

Rodinné domy sa budú môcť od roku 2019 znovu uchádzať o podporu formou poukážky na inštaláciu tepelných čerpadiel vďaka národnému projektu Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) s názvom Zelená domácnostiam II.

NPE je súčasťou tohto projektu ako zhotoviteľ a má vo svojich radoch odborne spôsobilé a certifikované osoby, ktoré sú garantom správneho návrhu a realizácie inštalácií tepelných čerpadiel.