Odbornosť a "engineering"

...odbornosť opierame o vysokoškolské štúdium na Strojníckej Fakulte STU, v odbore tepelnej energetiky a techniky prostredia (neskoršie nízkopotenciálna energetika). Tomáš Stachovič a Tomáš Baláž ukončili štúdium diplomovými prácami s problematikou tepelných čerpadiel. Tomáš Baláž je držiteľom osvedčenia pre inštalatérov tepelných čerpadiel číslo 2014/D/071 (potrebné pre štátny dotačný program ''Zelená domácnostiam'') a Tomáš Stachovič je lektor SZCHKT pre certifikáciu inštalatérov tepelných čerpadiel...

...v komplexnosti spájame návrh a dodávku s odbornými profesistami, ako sú projektanti vykurovania, chladenia a vzduchotechniky, hydrogeológovia, vrtné spoločnosti, vodoinštalatéri, elektrotechnici, chladiari, izolatéri, technici MaR a stavebné firmy.

Staviam dom

Staviate dom a neviete ako zabezpečíte teplo pre vašu rodinu? My Vám v tom pomôžeme!

Rekonštruujem dom

Rekonštruujete dom a máte staré vyhrievanie? Žiaden strach, my Vám s tým pomôžeme!

Spokojnosť našich zákazníkov

V našej oblasti pôsobíme už cez 15 rokov a spokojnosť našich zákazníkov je pre nás dôležitá.