Kontaktujte nás


NPE s.r.o.

Vinohrádok 2861, 901 01 Malacky

info@npe.sk

Pavol Stachovič

- konateľ spoločnosti 

- vedenie spoločnosti, administratíva, logistika, obchod

+421 902 833 251 


Ing. Tomáš Baláž 

- konateľ spoločnosti

- obchod, servis, technické poradenstvo

+421 904 618 080


Ing. Tomáš Stachovič 

- konateľ spoločnosti

- obchod, servis, technické poradenstvo

+421 911 717 495