IVT PremiumLine EQ tepelné čerpadlo zem / voda

IVT netreba veľmi predstavovať, keďže je tento švédsky výrobca priekopníkom inštalácií nielen na Slovensku a v Čechách, kde má spolu vyše 30000 inštalácií. Výhody tepelného čerpadla IVT PremiumLine EQ oceníte pri novostavbe ale aj pri rekonštrukcii starého vykurovacieho systému vášho domu.

IVT PremiumLine EQ šetrí peniaze za vykurovanie aj chladenie, pričom za elektrinu zaplatíte výrazne menej ako u vzduchových tepelných čerpadiel. IVT EQ dokáže pracovať úplne bez elektrického ohrevu aj pri teplotách pod -30 ° C. Pomocou pasívnej chladiace jednotky môžete dom chladiť úplne zadarmo a to bez zapínania kompresora!

IVT EQ môže odoberať teplo z vrtu alebo z plošného kolektora. Ak môžete pod zem v záhrade umiestniť kolektor, je to takmer vždy najvýhodnejšie riešenie. Obstarávacia cena je výrazne nižšia ako pri vrte a teplota získaná zo zeme je rovnaká a často aj vyššia ako z vrtu. Vegetácia nie je kolektorom nijako ovplyvnená.

S návrhmi vrtu a plošných kolektora máme takmer 20-ročnú prax. Vieme ako navrhnúť aby dlhodobo a efektívne fungovali.

IVT EQ vydrží naozaj dlho

Toto tepelné čerpadlo bolo navrhnuté do extrémneho severského podnebia a domy v odľahlých lokalitách, a preto je v našich končinách tým najkvalitnejším riešením. Odolné kompresory SCROLL, jednoduchý chladiaci okruh a kvalitné výmenníky zaisťujú spoľahlivú prevádzku s minimom servisných zásahov. Je to dôsledok toho, že čerpadlo neoplýva hromadou najmodernejšie elektroniky, ale dôraz je naopak kladený na jednoduchosť a dlhodobú odolnosť.


 • kompresor SCROLL
 • nerezový zásobník teplej vody 185 l (model C)
 • elektrický kotol s kaskádnym spínaním 3-6-9 kW
 • obehové čerpadlá pre primárny a sekundárny okruh
 • regulátor s grafickým displejom
 • trojcestný ventil na ohrev teplej vody
 • pružné hadice pre tlmenie chvenia tepelného čerpadla
 • expanzná nádoba a poistný ventil primárneho okruhu, filtre pre primárny a sekundárny okruh (filterball), plniaca zostava

Funkcia tepelného čerpadla PremiumLine EQ

 • vykurovanie a ohrev teplej vody bez obmedzenia vonkajšou teplotou
 • chladenie v letnom období pomocou externej chladiace jednotky
 • diaľkové ovládanie z obytnej miestnosti
 • ovládanie mobilným telefónom
 • voľba úsporného alebo komfortného režimu ohrevu teplej vody
 • diagnostika porúch, časové riadenie, štatistika prevádzky

Výbava tepelného čerpadla IVT EQ

 • kompresor SCROLL
 • nerezový zásobník teplej vody 185 l (model C)
 • elektrický kotol s kaskádnym spínaním 3-6-9 kW
 • obehové čerpadlá pre primárny a sekundárny okruh
 • regulátor s grafickým displejom
 • trojcestný ventil pre ohrev teplej vody
 • pružné hadice pre tlmenie chvenia tepelného čerpadla
 • expanzná nádoba a poistný ventil primárneho okruhu, filtre pre primárny a sekundárny okruh (filterball), plniaca zostava

Ako funguje tepelné čerpadlo počas roku?

Na jeseň a na jar tepelné čerpadlo podľa vonkajšej teploty samo zistí, kedy má začať alebo prestať kúriť. V dobe keď nie je veľká zima, tepelné čerpadlo ohrieva vykurovaciu vodu na nižšiu teplotu a podľa potreby sa zapína a vypína. V tomto režime má čerpadlo najnižšiu spotrebu elektriny.
V zime pracuje tepelné čerpadlo naplno, aby do domu dodalo čo najviac tepla. Tepelné čerpadlo môže dom vykurovať samo alebo od určitej vonkajšej teploty spolu s pomocným elektrokotlom. Prevádzka tepelného čerpadla nie je nijako obmedzená vonkajšou teplotou.
V lete sa čerpadlo stará iba o ohrev teplej vody. Občas si nakrátko zapne obehové čerpadlo, aby nezatuhlo. Pokiaľ chcete v lete dom aj chladiť, pripojí sa do systému jednotka pre pasívne chladenie, ktorá umožní pomocou podlahového vykurovania v lete znížiť teplotu v dome na príjemnejšie hodnoty.
Teplo odobraté z domu sa čiastočne uloží v zemnom výmenníka a znovu využije pri vykurovaní alebo ohrevu vody.

S podlahovým kúrením alebo s radiátormi

Ak je v dome podlahové kúrenie, ohrieva tepelné čerpadlo vodu na teplotu 35 až 45 ° C, ktorá na vykurovanie domu pohodlne postačí a tepelné čerpadlo dosahuje vysokého vykurovacieho faktoru. Ak máte v dome radiátory, ohreje čerpadlo vykurovaciu vodu až na 62 ° C a zaistí tak v dome teplo aj v tuhých mrazoch.
Pri ohreve teplej úžitkovej vody je spotreba elektriny vyššia ako pri vykurovaní, pretože voda v zásobníku má vyššiu teplotu. Môžete si preto vybrať medzi úsporným režimom, kedy čerpadlo ohrieva vodu v menšom množstve čo najlacnejšie a komfortným režimom, kedy sa vyrába teplej vody čo najviac.
Keď k vám príde návšteva môžete jednoducho nastaviť (napríklad na dva dni) zvýšený ohrev vody, aby jej bolo dosť aj pre hostí. Na ochranu vášho zdravia je dôležitá aj funkcia sanitácie, pri ktorej sa v pravidelných intervaloch ohreje zásobník vody na vyššiu teplotu a ochráni vás tak proti baktérii legionella.

 

Komfortné nastavenie teploty

Tepelné čerpadlo môžete ovládať tromi spôsobmi. Priamo na displeji tepelného čerpadla, z terminálu umiestneného napríklad v obývacej izbe (ten vám ukazuje vnútornú teplotu a hlási i prípadné poruchy), alebo odkiaľkoľvek z aplikácie v mobilnom telefóne.

Technické parametre

Tepelné čerpadlo EQ C4,5 EQ E6/C6 EQ E8/C8 EQ E10/C10 EQ E13 EQ E17
Maximálny výkon (7 / 35 °C) 4,7 kW 5,8 kW 7,6 kW 10,4 kW 13,3 kW 17 kW
Vykurovací faktor COP (7 / 35 °C) 4,2 4,4 4,7 4,8 (4,7)* 4,8 4,7
Zásobník teplej vody (model C) celkový objem 225 l, z toho 185l úžitkové voda
Výstupná teplota vody pre kúrenie 62 °C
Pre dom s tepelnou stratou  do 6 kW do 7,3 kW do 9,5 kW do 13 kW do 16 kW do 24 kW
Parametre uvedené podľa EN14825 + EHPA
* platí pre model C

 

Záruka na čerpadlo

Kvalita IVT čerpadiel je overaná a aj preto platí predĺžená materiálová záruka 5 rokov na celé tepelné čerpadlo, pričom je možné dokúpiť predĺženú materiálovú záruku 10 rokov na kompresor.

Stiahnite si PDF o tepelných čerpadlách IVT Premium Line EQ