RD Bratislava

20.06.2018

Tepelné čerpadlo voda-voda s bonusom pasívneho chladenia do chladiacich stropov.